Israel menolak pemindahan wanita trans ke penjara wanita, dengan alasan

April 10, 2021 by Tidak ada Komentar

Israel menolak pemindahan wanita trans ke penjara wanita, dengan alasan 'penampilan'